Thông tin cập nhật về việc tạm dừng tài khoản để xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 9 năm 2020)

 

Vào tháng 9 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về chương trình Xác minh danh tính nhà quảng cáo để bổ sung thêm một yêu cầu đối với một số nhà quảng cáo. Việc này nhằm đảm bảo người dùng biết được nhà cung cấp nào đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm được quảng cáo trên Google Ads.

Chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của nhà quảng cáo ngay lập tức và yêu cầu các nhà quảng cáo này hoàn tất chương trình Xác minh danh tính nhà quảng cáo nếu nghi ngờ họ vi phạm các chính sách cụ thể của Google Ads (bao gồm cả chính sách về Nội dung xuyên tạc hoặc Doanh nghiệp không xác định). Các tài khoản sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến khi nhà quảng cáo hoàn tất chương trình xác minh. Sau khi hoàn tất chương trình xác minh, nhà quảng cáo có thể phân phát mọi quảng cáo tuân thủ chính sách.

 

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?