Actualització de la política que ens permet posar en pausa els comptes per a la verificació d'identitat dels anunciants (setembre de 2020)

 

El setembre de 2020 actualitzarem la política de verificació d'identitat de l'anunciant i hi inclourem un requisit addicional per a determinats anunciants a fi de garantir que els nostres usuaris entenguin qui proporciona els serveis o productes anunciats a Google Ads.

És possible que posem en pausa immediatament els comptes d'anunciants i que els exigim que completin la verificació d'identitat de l'anunciant si sospitem que infringeixen determinades polítiques de Google Ads, com ara les de falsejament d'informació o d'empresa no identificada. Els comptes romandran en pausa fins que no es completi el programa de verificació. Un cop completat, tots els anuncis que compleixin la política es podran difondre.

 

(Publicat el juliol de 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?