Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (júl 2020)

 

V júli 2020 spoločnosť Google aktualizovala pravidlá pre finančné produkty a služby, aby povolila reklamy na rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex a stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve v Indonézii, Izraeli a Brazílii. Reklamy na rozdielové zmluvy a transakcie rolling spot forex povolíme aj v Malajzii. Inzerenti ponúkajúci takéto produkty budú musieť pred inzerovaním v službe Google Ads získať certifikáciu od Googlu.

Inzerenti, ktorí chcú získať certifikáciu od Googlu, budú musieť splniť toto:

  • získať licenciu od príslušného úradu pre finančné služby v krajinách, na ktoré zacieľujú svoje reklamy;
  • zaistiť, aby ich reklamy a vstupné stránky boli v súlade so všetkými pravidlami služby Google Ads;
  • splniť príslušné právne podmienky vrátane podmienok týkajúcich sa komplexných špekulatívnych finančných produktov.

Inzerenti môžu spoločnosť Google požiadať o certifikáciu od 16. júla 2020, keď bude zverejnený formulár žiadosti.

Tieto pravidlá sa budú vzťahovať globálne na všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Viac sa dozviete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

 

(Uverejnené v júli 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?