Ενημέρωση της πολιτικής περί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Ιούλιος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Από τον Ιούλιο του 2020, η Google θα απαιτήσει από τους διαφημιζομένους που ασχολούνται με την προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όταν τους ζητηθεί από την Google.

Οι διαφημιζόμενοι θα κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το επιχειρηματικό τους μοντέλο, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, καθώς και οι σχέσεις τους με διαφημιζόμενες επωνυμίες ή τρίτα μέρη.

Κάθε διαφημιζόμενος θα ειδοποιηθεί ξεχωριστά και θα έχει στη διάθεσή του 21 ημέρες για την υποβολή της φόρμας επαλήθευσης. Αν ο διαφημιζόμενος δεν ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμα επαλήθευσης, ο λογαριασμός του θα τεθεί σε αναστολή, με περίοδο ειδοποίησης επτά ημερών.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2020)


 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false