Actualització de la política de serveis financers (juliol de 2020)

 

A partir del juliol de 2020, Google demanarà als anunciants que participen en la promoció de serveis financers al Regne Unit que completin el programa de verificació de les operacions empresarials quan Google els ho sol·liciti.

Es demanarà als anunciants que proporcionin informació sobre les seves operacions empresarials. Això inclou, entre d'altres, el model de negoci, els serveis que ofereix l'anunciant, o la relació que té amb les marques que anuncia o amb tercers.

Els anunciants rebran una notificació individual i disposaran de 21 dies per enviar el formulari de verificació. Si un compte no completa el programa de verificació, el suspendrem passat un termini de preavís de 7 dies.

 

(Publicat el juny de 2020)


 
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?