ระหว่างตรวจสอบ: คำจำกัดความ

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

สถานะที่กำหนดให้กับโฆษณาที่ได้รับการตรวจสอบอยู่ เพื่อยืนยันว่ามีความปลอดภัย เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการโฆษณา

เราใช้เวลาตรวจสอบโฆษณาส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 วันทำการ แต่บางรายการอาจใช้เวลานานกว่านี้หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่ซับซ้อน หากโฆษณาอยู่ระหว่างตรวจทานนานกว่า 1 วันทำการเต็ม โปรดติดต่อเรา Google สงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจทานเพื่อให้การทำงานโดยรวมของระบบมีความเสถียร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก