В процес на проверка – определение

Състояние, давано на реклами, на които се извършва преглед дали са безопасни, подходящи и спазват правилата за рекламиране.

Преглеждаме повечето реклами в рамките на един работен ден, но понякога процесът може да отнеме повече време, ако е по-сложен. Ако рекламата Ви е в процес на проверка по-дълго от 1 цял работен ден, свържете се с нас. Google си запазва правото да определя приоритета на прегледите, за да осигури стабилността на работата на системата като цяло.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?