Các thay đổi về Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 6 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 6 năm 2020, Google đã cập nhật thông tin cụ thể thuộc Chính sách cờ bạc và trò chơi dành cho Tây Ban Nha để phản ánh những thay đổi gần đây trong luật pháp của Tây Ban Nha. Do đó, chúng tôi sẽ thay đổi các chính sách của mình để hủy tạm dừng tất cả các quảng cáo cờ bạc nhắm mục tiêu đến Tây Ban Nha. Các thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6.

Các yêu cầu dành riêng cho Tây Ban Nha

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Cờ bạc trực tuyến Được phép nhưng có giới hạn Google cho phép quảng cáo quảng bá các loại cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là nhà quảng cáo đã đăng ký với cơ quan quản lý hoạt động cờ bạc của Tây Ban Nha và cung cấp giấy phép hợp lệ có liên quan:
  • Trò chơi đánh bạc
  • Cá cược thể thao
  • Trò chơi cờ bạc
  • Xổ số bốc thăm
  • Xổ số

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Sản phẩm có liên quan đến cờ bạc Được phép nhưng có giới hạn Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm có liên quan đến cờ bạc sau đây, miễn là nhà quảng cáo đã đăng ký với cơ quan quản lý hoạt động cờ bạc của Tây Ban Nha và cung cấp giấy phép hợp lệ có liên quan:
  • Sản phẩm khuyến mại có liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như phiếu thưởng liên quan đến cờ bạc, mã thưởng và các sản phẩm khuyến mại khác.
  • Tài liệu giáo dục và tài liệu hướng dẫn liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như sách và sách điện tử
  • Thông tin có liên quan đến cờ bạc như lời mách nước, tỷ lệ cá cược và tỷ lệ chấp

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false