Thay đổi đối với Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa về nhà ở, việc làm và tín dụng (tháng 10 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào ngày 19/10/2020, Google sẽ cập nhật Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa để ra mắt các quy định hạn chế mới về việc nhắm mục tiêu. Nhằm nâng cao sự công bằng cho những người dùng chịu ảnh hưởng không đồng đều của các định kiến xã hội, Google không còn cho phép các sản phẩm/dịch vụ về nhà ở, việc làm và tín dụng nhắm mục tiêu đối tượng dựa trên giới tính, độ tuổi, tình trạng con cái, tình trạng hôn nhân hoặc mã bưu chính. 

Những sản phẩm hoặc dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ví dụ sau:

  • Nhà ở: Trang web hiển thị danh sách nhà ở, nhà riêng cần bán/cho thuê, dịch vụ bất động sản
  • Việc làm: Quảng cáo về việc làm, trang web tuyển dụng, trang web hiển thị danh sách việc làm
  • Tín dụng: Thẻ tín dụng, chương trình cho vay (bao gồm cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô, cho vay mua máy móc/thiết bị, cho vay ngắn hạn)

Thay đổi chính sách này sẽ chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ và Canada.Tất cả những nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo được cá nhân hóa để nhắm mục tiêu đối tượng ở Hoa Kỳ và Canada phải tuân theo các thay đổi này.

Ý nghĩa của sự thay đổi này đối với những nhà quảng cáo quảng bá nhà ở, việc làm hoặc tín dụng

  • Những nhà quảng cáo có thể bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo trong tài khoản Google Ads với nội dung nhắc họ xác nhận các thay đổi chính sách này và đồng ý tuân thủ các luật liên quan tại địa phương. Kể từ ngày 19/10/2020 (thời điểm chính sách này có hiệu lực), những nhà quảng cáo chưa xác nhận các thay đổi này sẽ không thể tạo chiến dịch mới cho đến khi họ nhấp để chấp nhận các thay đổi đó.
  • Ngoài ra, kể từ ngày 19/10/2020 (thời điểm chính sách này có hiệu lực), những nhà quảng cáo quảng bá các sản phẩm/dịch vụ về nhà ở, việc làm hoặc tín dụng sẽ không thể nhắm mục tiêu đối tượng dựa trên giới tính, độ tuổi, tình trạng con cái, tình trạng hôn nhân hoặc mã bưu chính nữa. Tất cả những chiến dịch hiện đang quảng bá các sản phẩm/dịch vụ về nhà ở, việc làm hoặc tín dụng, đồng thời nhắm mục tiêu đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của các quy định hạn chế mới này sẽ không còn đủ điều kiện để phân phát quảng cáo. Trước khi chính sách này có hiệu lực, nhà quảng cáo nên cập nhật các chiến dịch của mình để đảm bảo các chiến dịch đó không bị ảnh hưởng xấu.

Để biết thêm thông tin về chính sách này và cách xác nhận các thay đổi chính sách này trong tài khoản của bạn, hãy tham khảo chính sách về nhà ở, việc làm và tín dụng mà Google sắp ra mắt trong bài viết Quảng cáo được cá nhân hóa và các câu hỏi thường gặp khác.

 

(Đăng vào tháng 8 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false