Uppdatering av våra policyer för anpassade annonser: bostäder, anställning och kredit (oktober 2020)

 

Den 19 oktober 2020 uppdaterar Google policyerna för anpassade annonser med en ny inriktningsbegränsning. I syfte att förbättra inkluderingen av användare som påverkas av samhällets fördomar i oproportionell grad får annonser för produkter eller tjänster som rör bostäder, anställning och kredit inte längre riktas in på målgrupper utifrån kön, ålder, föräldrastatus, civilstånd eller postnummer. 

Exempel på produkter eller tjänster som påverkas omfattar, men är inte begränsade till följande:

  • Bostäder: bostadsföretag, webbplatser som erbjuder uthyrning eller försäljning av bostäder, fastighetsmäklare.
  • Anställning: annonser om arbetstillfällen, rekryteringswebbplatser, webbplatser med platsannonser.
  • Kredit: kreditkort, lån inklusive bostadslån, billån, hushållslån, korttidslån.

Denna policyändring gäller endast i USA och Kanada.  Alla annonsörer som använder anpassade annonser för att rikta in sig på målgrupper i USA och Kanada måste följa dessa ändringar.

Vad innebär detta för annonsörer som marknadsför bostäder, anställning eller kredit?

  • Annonsörer som kan vara berörda ser aviseringar i sina Google Ads-konton där de uppmanas att bekräfta att de sett dessa policyändringar och att de följer tillämpliga lokala lagar. Annonsörer som inte har bekräftat att de sett ändringarna när policyn träder i kraft den 19 oktober kan inte skapa nya kampanjer förrän de har godkänt ändringarna. 
  • När policyn träder i kraft den 19 oktober kan annonsörer som marknadsför produkter eller tjänster som rör bostäder, anställning eller kredit inte längre rikta sig mot målgrupper utifrån kön, ålder, föräldrastatus, civilstånd eller postnummer. Befintliga kampanjer för produkter eller tjänster som rör bostäder, anställning eller kredit som är inriktade på de nyligen begränsade målgrupperna kan inte längre visas. För att säkerställa att de inte påverkas negativt bör annonsörer uppdatera sina kampanjer innan policyn träder i kraft. 

Du hittar mer information om policyn och hur du godkänner dessa policyändringar i ditt konto i den kommande policyn för bostäder, anställning och kredit i anpassade annonser och i andra vanliga frågor.

 

(Upplagt i augusti 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?