Kemaskinian pada dasar Pengiklanan diperibadikan: Perumahan, pekerjaan dan kredit (Oktober 2020)

 

Pada 19 Oktober 2020, Google akan mengemas kini dasar Pengiklanan diperibadikan Google untuk memperkenalkan pengehadan penyasaran baharu. Dalam usaha meningkatkan penyertaan untuk pengguna yang terjejas akibat prejudis dalam masyarakat; produk atau perkhidmatan perumahan, pekerjaan dan kredit tidak lagi boleh disasarkan kepada khalayak berdasarkan jantina, umur, status ibu bapa, status perkahwinan atau poskod. 

Contoh produk atau perkhidmatan yang terlibat adalah termasuk, tetapi tidak terhad kepada

  • Perumahan: Tapak penyenaraian perumahan, rumah individu untuk dijual atau disewa, perkhidmatan hartanah
  • Pekerjaan: Iklan untuk pekerjaan, tapak pengambilan pekerja, tapak penyenaraian kerja
  • Kredit: Kad kredit, pinjaman termasuk pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman perkakasan, pinjaman jangka pendek

Perubahan dasar ini akan berkuat kuasa di A.S. dan Kanada sahaja.  Semua pengiklan yang menggunakan iklan diperibadikan untuk menyasarkan khalayak di A.S. dan Kanada mesti mematuhi perubahan ini.

Maksud perkara ini untuk pengiklan yang mempromosikan perumahan, pekerjaan atau kredit

  • Pengiklan yang berkemungkinan terlibat akan menerima pemberitahuan dalam akaun Google Ads mereka yang menggesa mereka untuk memperakui perubahan dasar ini dan bersetuju mematuhi undang-undang tempatan yang berkaitan. Pengiklan yang tidak memperakui perubahan ini apabila dasar tersebut berkuat kuasa pada 19 Oktober tidak akan dapat membuat apa-apa kempen baharu sehingga mereka mengklik untuk menerima perubahan ini. 
  • Selain itu, apabila dasar berkuat kuasa pada 19 Oktober, pengiklan yang mempromosikan produk atau perkhidmatan perumahan, pekerjaan atau kredit tidak lagi boleh menyasarkan khalayak berdasarkan jantina, umur, status ibu bapa, status perkahwinan atau poskod. Apa-apa kempen sedia ada yang memaparkan produk atau perkhidmatan perumahan, pekerjaan atau kredit yang menyasarkan khalayak yang dihadkan baru-baru ini tidak lagi dapat menyiarkan iklan. Pengiklan perlu mengemas kini kempen mereka sebelum dasar ini berkuat kuasa untuk memastikan mereka tidak menerima kesan negatif. 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang dasar dan cara memperakui perubahan dasar ini dalam akaun anda, rujuk dasar akan datang untuk perumahan, pekerjaan dan kredit dalam Iklan diperibadikan dan pada soalan lazim lain.

 

(Disiarkan pada bulan Ogos 2020)

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?