Ενημέρωση στις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων: Στέγαση, απασχόληση και πίστωση (Οκτώβριος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Στις 19 Οκτωβρίου 2020, η Google θα ενημερώσει τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων, ώστε να παρουσιάσει νέους περιορισμούς στόχευσης. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της συμπερίληψης όσον αφορά χρήστες που επηρεάζονται δυσανάλογα από κοινωνικές πολώσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αφορούν τη στέγαση, την απασχόληση και την πίστωση δεν μπορούν να στοχεύουν πλέον είδη κοινού με βάση το φύλο, την ηλικία, τη γονική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση ή τον ταχυδρομικό κώδικα. 

Ενδεικτικά παραδείγματα επηρεαζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών

  • Στέγαση: ιστότοποι καταχωρίσεων στέγασης, μεμονωμένες κατοικίες για πώληση ή ενοικίαση, μεσιτικές υπηρεσίες
  • Απασχόληση: διαφημίσεις για θέσεις εργασίας, ιστότοποι προσλήψεων για θέσεις εργασίας, ιστότοποι καταχωρίσεων θέσεων εργασίας
  • Πίστωση: πιστωτικές κάρτες, δάνεια, όπως στεγαστικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, δάνεια για αγορά ηλεκτρικών ειδών, βραχυπρόθεσμα δάνεια

Αυτή η αλλαγή πολιτικής θα ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.  Όλοι οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν τις εξατομικευμένες διαφημίσεις για τη στόχευση ειδών κοινού στις ΗΠΑ και στον Καναδά πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές τις αλλαγές.

Τι σημαίνει αυτό για διαφημιζομένους που προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες στέγασης, απασχόλησης ή πίστωσης

  • Οι διαφημιζόμενοι που είναι πιθανόν να επηρεαστούν θα λάβουν ειδοποιήσεις στον λογαριασμό τους στο Google Ads που θα τους ενημερώνουν ότι πρέπει να αποδεχτούν αυτές τις αλλαγές πολιτικών και να συμφωνήσουν ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική τοπική νομοθεσία. Οι διαφημιζόμενοι που δεν θα έχουν αποδεχτεί αυτές τις αλλαγές κατά την έναρξη ισχύος της πολιτικής στις 19 Οκτωβρίου δεν θα είναι σε θέση να δημιουργούν νέες καμπάνιες, έως ότου κάνουν κλικ και αποδεχτούν τις αλλαγές. 
  • Επιπλέον όταν η πολιτική τεθεί σε ισχύ στις 19 Οκτωβρίου, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες στέγασης, απασχόλησης ή πίστωσης δεν θα είναι σε θέση πλέον να στοχεύουν είδη κοινού με βάση το φύλο, την ηλικία, τη γονική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση ή τον ταχυδρομικό κώδικα. Τυχόν υπάρχουσες καμπάνιες που περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες στέγασης, απασχόλησης ή πίστωσης και στοχεύουν τα είδη κοινού που έχουν τους νέους περιορισμούς δεν θα πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις προβολής. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ενημερώσουν τις καμπάνιες τους, προτού τεθεί σε ισχύ αυτή η πολιτική, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και το πώς μπορείτε να αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές πολιτικής στον λογαριασμό σας, ανατρέξτε στην επερχόμενη πολιτική που αφορά τη στέγαση, την απασχόληση και την πίστωση στις Εξατομικευμένες διαφημίσεις και σε άλλες Συνήθεις ερωτήσεις.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού