Актуализация на правилата за персонализирано рекламиране: жилища, работа и кредити (октомври 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

На 19 октомври 2020 г. Google ще актуализира правилата си за персонализирано рекламиране, за да въведе нови ограничения за насочването. В стремежа си да подобрим приобщаването на потребителите, които са непропорционално засегнати от социални предубеждения, продуктите и услугите за жилища, работа и кредити повече не могат да се насочват към аудитории въз основа на пол, възраст, родителски статус, семейно положение или пощенски код. 

Примерите за засегнати продукти или услуги включват, но не се ограничават до

  • Жилища: сайтове с малки обяви за жилища, отделни къщи за продажба или отдаване под наем, услуги за недвижими имоти
  • Работа: реклами за работни места, сайтове за подбор на персонал, сайтове за обяви за работа
  • Кредити: кредитни карти, заеми, включително жилищни кредити, кредити за покупка на автомобил, кредити за закупуване на електроуреди, краткосрочни заеми

Тази промяна на правилата ще се прилага само в САЩ и Канада.  Всички рекламодатели, които използват персонализирани реклами за насочване към аудитории в САЩ и Канада, трябва да спазват тези промени.

Какво означава това за рекламодатели, популяризиращи жилища, работа или кредити

  • Потенциално засегнатите рекламодатели ще получат известия в профила си в Google Ads с подкана да потвърдят промените в правилата и да приемат спазването на приложимите местни закони. Рекламодателите, които не са потвърдили тези промени, когато правилата влязат в сила на 19 октомври, няма да могат да създават нови кампании, докато не кликнат, за да приемат промените. 
  • Освен това, когато правилата влязат в сила на 19 октомври, рекламодателите, които популяризират жилища, работа или кредити, няма да могат да насочват реклами към аудитории въз основа на пол, възраст, родителски статус, семейно положение или пощенски код. Всички съществуващи кампании, включващи продукти или услуги за жилища, работа или кредити, които насочват към новоограничените аудитории, вече няма да отговарят на условията за показване. Рекламодателите трябва да актуализират кампаниите си, преди тези правила да влязат в сила, за да са сигурни, че няма да бъдат неблагоприятно засегнати. 

За повече информация относно правилата и за това, как да потвърдите промените в тях от профила си, вижте предстоящите правила за жилища, работа и кредити в персонализираните реклами  и други често задавани въпроси.

 

(Публикувано през август 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню