Thay đổi về chính sách yêu cầu pháp lý địa phương tại Nhật Bản (tháng 7 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Google sẽ thay đổi chính sách về quảng cáo dịch vụ hẹn hò trực tuyến tại Nhật Bản. Sau khi thay đổi này có hiệu lực, những nhà quảng cáo cung cấp dịch vụ hẹn hò trực tuyến nhắm mục tiêu đến Nhật Bản phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads.

Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ cần:

  • Đăng ký với Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia (国家公安委員会)
  • Yêu cầu kiểm tra xác minh độ tuổi đối với người dùng dịch vụ 

    sử dụng giấy tờ tùy thân (chẳng hạn như giấy phép lái xe)

  • Đảm bảo không tạo điều kiện cho việc hẹn hò và/hoặc quan hệ tình dục có trả phí và nghiêm cấm các hành vi đó trong điều khoản sử dụng hoặc nguyên tắc cộng đồng

Các nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 (thời điểm Google xuất bản biểu mẫu đăng ký). Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả những tài khoản quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ này và chọn nhắm mục tiêu đến Nhật Bản. Google sẽ cập nhật trang chính sách yêu cầu pháp lý sau khi chính sách này có hiệu lực. 

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false