Biện pháp tạm dừng tài khoản mới do lỗi vi phạm chính sách (tháng 6 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 6 năm 2020, Google sẽ bắt đầu triển khai một biện pháp xử lý mới đối với những nhà quảng cáo vi phạm chính sách của Google Ads. Tài khoản Google Ads sẽ bị tạm dừng nếu không hoàn thành quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo khi được thông báo. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạm dừng các tài khoản để tiến hành điều tra nếu xác định thấy nhà quảng cáo có hành vi có thể gây hại. Tài khoản bị tạm dừng không thể chạy bất kỳ quảng cáo nào. Nếu nhà quảng cáo tin rằng biện pháp này đã được thực hiện do nhầm lẫn, thì họ có thể liên hệ với chúng tôi để khiếu nại quyết định này. 

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false