Biện pháp tạm dừng tài khoản mới do lỗi vi phạm chính sách (tháng 6 năm 2020)

 

Vào tháng 6 năm 2020, Google sẽ bắt đầu triển khai một biện pháp xử lý mới đối với những nhà quảng cáo vi phạm chính sách của Google Ads. Tài khoản Google Ads sẽ bị tạm dừng nếu không hoàn thành quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo khi được thông báo. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạm dừng các tài khoản để tiến hành điều tra nếu xác định thấy nhà quảng cáo có hành vi có thể gây hại. Tài khoản bị tạm dừng không thể chạy bất kỳ quảng cáo nào. Nếu nhà quảng cáo tin rằng biện pháp này đã được thực hiện do nhầm lẫn, thì họ có thể liên hệ với chúng tôi để khiếu nại quyết định này. 

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?