Nytt konto pausat på grund av policyöverträdelser (juni 2020)

 

I juni 2020 inför Google en ny åtgärd för annonsörer som bryter mot våra Google Ads-policyer. Google Ads-konton pausas om de inte slutför verifieringen av annonsörsidentitet när de uppmanas att göra detta. Dessutom kan vi tillfälligt pausa konton för att göra utredningar om vi identifierar potentiellt skadliga annonsörsbeteenden. Pausade konton kan inte visa några annonser. Om du som annonsörer anser att åtgärden har vidtagits av misstag kan du kontakta oss och överklaga beslutet. 

 

(Upplagt i juni 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?