Nové pravidlá pozastavenia účtov pre porušenia pravidiel (jún 2020)

 

Google v júni 2020 predstaví nové opatrenia na presadzovanie pravidiel v prípade inzerentov porušujúcich naše pravidlá služby Google Ads. Účty Google Ads, pre ktoré nebude po upozornení vykonané overenie totožnosti inzerenta, budú pozastavené. Okrem toho môžeme dočasne pozastaviť účty v záujme preskúmania, ak zistíme potenciálne škodlivé správanie inzerenta. Pozastavené účty nemôžu zobrazovať žiadne reklamy. Ak sa inzerenti domnievajú, že opatrenie bolo podniknuté omylom, môžu nás kontaktovať a odvolať sa proti rozhodnutiu.

 

(Uverejnené v júni 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?