Actualització de la política de verificació d'identitat de l'anunciant (juny de 2020)

 

El 15 de juny de 2020, Google actualitzarà la política de verificació d'identitat de l'anunciant per reflectir que s'han afegit quatre països nous al programa de verificació. Google començarà a demanar als anunciants registrats en un d'aquests quatre països (el Canadà, l'Índia, Rússia o Ucraïna) que completin la verificació d'identitat de l'anunciant com a part del llançament per fases. A la política de verificació d'identitat de l'anunciant s'indiquen criteris d'exemple d'anunciants que es poden prioritzar.

 

(Publicat el juny de 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?