Thay đổi đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 6 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, Google sẽ thay đổi chính sách về nội dung chính trị khi thêm chính sách về quảng cáo bầu cử cho Israel.  

Quảng cáo bầu cử ở Israel là những quảng cáo có liên quan hoặc của các tổ chức hay cá nhân sau đây:

  • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm được bầu hoặc ứng viên cá nhân tranh cử vào Quốc hội Israel hoặc
  • Danh sách ứng viên bao gồm một hoặc nhiều đảng phái chính trị cho Quốc hội Israel

Với thay đổi này, quảng cáo bầu cử ở Israel chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.  Quy trình xác minh nhà quảng cáo sẽ được áp dụng vào đầu tháng 6 năm 2020. Google sẽ bắt đầu thực thi các thay đổi về chính sách vào cuối tháng 6 năm 2020.

 

(Đăng vào tháng 5 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false