Over het onderbreken van een Google Ads-account

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

We nemen de veiligheid van gebruikers zeer serieus, dus acties van adverteerders die een risico vormen voor onze gebruikers, Google of onze partners kunnen ertoe leiden dat het account wordt onderbroken. Dit kan ook gebeuren als adverteerders de vereiste verificatieprogramma's niet voltooien.

Adverteerders van wie de accounts zijn onderbroken, ontvangen een melding in het account. Houd rekening met het volgende:

  • Onderbroken accounts kunnen geen advertenties weergeven. Adverteerders hebben echter nog wel toegang tot hun onderbroken accounts en de bijbehorende rapporten.
  • Accounts die zijn gerelateerd aan het onderbroken account (bijvoorbeeld accounts die dezelfde betaalmethode gebruiken) kunnen ook worden onderbroken.
  • Merchant Center-accounts die zijn gekoppeld aan onderbroken Google Ads-accounts, kunnen worden onderbroken.
  • Alle nieuwe accounts die de adverteerder probeert te maken, kunnen worden onderbroken.

Waarom we accounts onderbreken 

Het Google Ads-beleid en de algemene voorwaarden zijn bedoeld om een veilige, positieve omgeving te bieden voor gebruikers en adverteerders. Accounts kunnen worden onderbroken als de verificatieprogramma's die zijn vereist volgens ons Google Ads-beleid niet worden voltooid, of als er onderzoek nodig is om te controleren of dit beleid of de algemene voorwaarden niet worden geschonden. Hieronder vindt u meer informatie.  


Alles uitvouwen   Alles samenvouwen Onderbreken omdat identiteitsverificatie van adverteerder niet is voltooid

Adverteerders die het programma voor identiteitsverificatie voor adverteerders moeten doorlopen, worden hiervan op de hoogte gesteld via een melding in hun account en per e-mail. Uw account kan worden onderbroken als u het verificatieprogramma om een van de onderstaande redenen niet voltooit.

De verificatie is niet voltooid binnen de opgegeven periode

Uw account wordt onderbroken als u geen documentatie indient binnen 30 dagen na het ontvangen van de melding of de verificatie niet binnen 30 dagen voltooit.

Als u al documentatie heeft ingediend of het programma voor identiteitsverificatie voor adverteerders heeft voltooid, wordt uw account hervat zodra Google uw aanvraag heeft beoordeeld en uw account heeft geverifieerd.

Als u geen documentatie heeft ingediend, start u het verificatieprogramma opnieuw via de link in de e-mail. U vindt de vereisten om het programma voor identiteitsverificatie voor adverteerders te voltooien in ons beleid. Zodra dit is voltooid, kunt u advertenties weergeven.

Meerdere mislukte pogingen voor voltooiing van de verificatie

Als u te veel pogingen nodig heeft om het verificatieprogramma te voltooien, wordt uw account onderbroken. U vindt de vereisten om het programma voor identiteitsverificatie voor adverteerders te voltooien in ons beleid.

Als u meent dat er sprake is van een fout of als u meer hulp nodig heeft, neemt u contact met ons op om bezwaar te maken tegen de beslissing. De meeste bezwaren worden binnen 3 tot 5 werkdagen beoordeeld, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling nodig is.

Onderbreking vanwege verificatie van de bedrijfsvoering

Adverteerders die het programma voor verificatie van de bedrijfsvoering moeten doorlopen, krijgen een melding in hun account en via e-mail. Uw account kan worden onderbroken als we van mening zijn dat het bedrijfsmodel van de adverteerder onduidelijk is en we vermoeden dat de advertenties of het bedrijfsbeleid kunnen leiden tot letsel of financiële schade bij gebruikers. Nadat het verificatieformulier is ingevuld en Google na beoordeling hiervan heeft vastgesteld dat aan de vereisten van het verificatieprogramma is voldaan, kan de adverteerder de advertentieweergave hervatten mits de advertenties voldoen aan het Google Ads-beleid.

Tijdelijke onderbreking voor accountonderzoek
We kunnen de uitgaven aan advertenties voor de Google Ads-accounts kort onderbreken en beperken, zodat we een onderzoek kunnen uitvoeren als we gedrag van adverteerders identificeren dat mogelijk een risico vormt voor onze gebruikers, Google of onze partners. Zodra we hebben vastgesteld dat het account veilig is, kan de adverteerder advertenties weergeven.

Een terugbetaling aanvragen

Als uw account is onderbroken en u in aanmerking komt voor een terugbetaling, kunt u altijd uw account annuleren en een terugbetaling aanvragen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false