Veiledning for bekreftelse av annonsøridentitet

Hvis du blir valgt ut til å bekrefte annonsøridentitet, mottar du en veiledning per e-post samt via et varsel i kontoen din. Ikke søk om identitetsbekreftelse for Google Ads-kontoer der vi ikke spesifikt etterspør dette.

Viktig merknad om annonsøridentitet

Annonser som kjøres av annonsører med bekreftet annonsøridentitet, inneholder en bekjentgjørelse basert på informasjonen som ble oppgitt i løpet av bekreftelsesprogrammet. Dette betyr at navnet ditt, eller navnet på bedriften eller organisasjonen du representerer, og landet ditt vises i en bekjentgjørelse som genereres automatisk av Google. Finn ut mer om kravene annonsører må innfri med tanke på åpenhet og videreformidling av informasjon.

Hvis du har planlagt å kjøre valgkampannonser, må du i stedet gjennomføre bekreftelse for kjøring av valgkampannonser. Det kan ikke kjøres valgkampannonser i kontoer der bare bekreftelse av annonsøridentitet er gjennomført.

Fremgangsmåten for å fullføre identitetsbekreftelsen kan variere fra én Google Ads-konto til en annen. Akkurat hvordan dette må gjøres, er avhengig av kontoen og strukturen i den, faktureringsoppsettet og om annonsøren annonserer på vegne av organisasjoner eller enkeltpersoner. Finn ut mer om identitetsbekreftelse for annonsører.

Viktig:

 • Identitetsbekreftelse skal bare fullføres for Google Ads-kontoene oppført i e-postvarselet der du blir bedt om å starte bekreftelsesprogrammet.
 • Du må være autorisert representant for å kunne fullføre bekreftelsen på vegne av en organisasjon.
 • Du har 30 dager på deg til å sende inn bekreftende dokumentasjon. Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen denne fristen, sperrer vi kontoen din midlertidig. Hvis du prøver å gjennomføre bekreftelsesprogrammet flere ganger uten å lykkes, kan vi sette kontoen din på pause.

Google bekrefter annonsørers identitet via en todelt prosess.

Trinn 1: Fyll ut skjemaet i bekreftelses-e-posten, og send inn all informasjon og dokumentasjon vi etterspør:

 1. Du kan velge å bekrefte navnet på bedriften/organisasjonen eller en enkeltperson, avhengig av Google Ads-kontoen din. Hvis du må bekrefte identitet som organisasjon, må du velge «Bedrift» som kontotype i Google Ads-betalingsprofilen. Enkeltpersoner må velge «Enkeltperson» som kontotype. Hvis du eller byrået ditt administrerer flere Google Ads-kontoer, må det søkes om bekreftelse av hver enkelt konto.
  Merk: Du kan se hvilken kontotype du har i Google Ads-betalingsprofilen din, via «Innstillinger»-siden under «Fakturering og betalinger». Vær oppmerksom på at du ikke kan endre kontotypen. Hvis «Enkeltperson» er valgt som kontotype, men du skal bekrefte identitet som organisasjon – eller motsatt, må du kontakte oss før du starter bekreftelsesprogrammet. 
 2. For organisasjoner må bekreftelsesprogrammet fullføres av en autorisert representant. Hvis du driver et byrå som representerer en annonsør, kan dette være en person i det aktuelle byrået. For enkeltpersoner må den navngitte personen fullføre bekreftelsesprogrammet.
 3. Landet som velges under bekreftelsesprogrammet, må samsvare med adressen som er oppgitt i registreringsdokumentene for den aktuelle bedriften eller organisasjonen. For enkeltpersoner må det samsvare med informasjonen i de aktuelle ID-dokumentene. Dette landet vises i bekjentgjørelsen i alle annonsene annonsøren kjører.
 4. Navnet som sendes inn som navnet på annonsøren, må være vedkommendes juridiske navn. Du finner mer informasjon om dette nedenfor. Dette navnet vises i bekjentgjørelsen i alle annonsene annonsøren kjører.
 5. Hvis du driver et byrå, må annonsørnavnet være navnet på annonsøren du representerer. Hvis du administrerer flere Google Ads-kontoer, må annonsørens juridiske navn i de enkelte kontoene bekreftes uavhengig av hverandre.
 6. Organisasjoner er pålagt å sende inn registreringsdokumenter. Dokumenter som godtas, omfatter W9-skjemaer eller brev eller dokumenter utstedt av de amerikanske skattemyndighetene (IRS) – men ikke IRS-skjemaer – hvor organisasjonens navn, adresse og EIN-nummer fremgår.
 7. Google gjennomgår søknaden din og sender deg et e-postvarsel om bekreftelsesstatusen i det første trinnet innen tre–fem virkedager. Når du har fullført det første trinnet, kan du bli bedt om å fullføre det andre via e-post eller et varsel i Google Ads-kontoen (i en rød linje øverst i kontoen).

Trinn 2: Du må fullføre identitetskontrollen i kontoen og sende inn all informasjon og dokumentasjon vi trenger om den autoriserte representanten, inkludert vedkommendes ID.

 1. Organisasjoner må sende inn registreringsdokumenter (som i trinn 1). Som eksempler på godkjente dokumenter kan vi nevne W9-skjemaer eller brev eller dokumenter utstedt av IRS (men ikke IRS-skjemaer), de amerikanske skattemyndighetene, hvor organisasjonens navn, adresse og EIN-nummer fremgår.
 2. Enkeltpersoner og autoriserte representanter må sende inn gyldig legitimasjon med bilde – utstedt i USA – som en del av bekreftelsesprogrammet. Pass, førerkort, nasjonalt eller delstatlig ID-kort og oppholdstillatelse er alle godkjente dokumenter.
 3. Google gjennomgår søknaden din og sender deg et e-postvarsel om bekreftelsesstatusen i det andre trinnet innen tre–fem virkedager.
 4. Vær oppmerksom på at det er informasjonen i betalingsprofilen som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen, som bekreftes i det andre trinnet. Hvis du endrer hvilken betalingsprofil som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen, må du fullføre det andre trinnet i bekreftelsesprogrammet på nytt.

Vær oppmerksom på følgende

 • Du har 30 dager på deg til å starte bekreftelsesprogrammet fra det tidspunktet du mottar varselet. Hvis du ikke fullfører programmet innen 30 dager, kan ikke annonsene dine vises før Google har fått bekreftet identiteten din.
 • Når du har sendt inn bekreftende dokumentasjon, må du fullføre bekreftelsesprogrammet innen 30 dager, ellers blir ikke annonsene dine vist lenger.
 • Hvis vi finner ut at du bryter retningslinjene for Google Ads eller har oppgitt ukorrekt informasjon under bekreftelsesprogrammet, blir bekreftelsen opphevet, og kontoen din kan bli suspendert.
 • Det kan hende du må fornye bekreftelsen med jevne mellomrom. Du får et varsel i fall dette er påkrevd. Du kan også bli bedt om å bekrefte identiteten din på nytt hvis det forekommer betydelige endringer i Google Ads-kontoen din, for eksempel om du flytter beliggenheter eller går over til å bruke et nytt nettsted eller en ny betalingsprofil.
 • Google kan når som helst oppdatere disse kravene til bekreftelse.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?