Lengkapkan pengesahan identiti pengiklan

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Jika anda dipilih untuk melakukan pengesahan identiti pengiklan, anda akan menerima e-mel dan pemberitahuan dalam akaun bersama arahan. Jangan mohon untuk pengesahan identiti pengiklan bagi akaun Google Ads yang kami tidak minta pengesahan.

Jika anda ingin menyiarkan iklan pilihan raya, anda mesti melengkapkan pengesahan iklan pilihan raya. Akaun yang telah melengkapkan pengesahan identiti pengiklan sahaja tidak akan dapat menyiarkan iklan pilihan raya.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapkan pengesahan identiti pengiklan untuk akaun Google Ads tertentu mungkin berbeza, bergantung pada akaun dan struktur anda, persediaan pengebilan anda dan sama ada anda mengiklan bagi pihak organisasi atau individu. Ketahui lebih lanjut tentang pengesahan identiti pengiklan.

Sila pilih salah satu perkara berikut untuk mendapatkan arahan terperinci. Anda boleh menyemak persediaan pembayaran anda di sini.

Saya pengiklan, yang mewakili diri saya sendiri atau organisasi saya
Akaun Google Ads saya disediakan dengan pembayaran automatik/manual

Penting

 • Anda hanya perlu melengkapkan pengesahan identiti pengiklan untuk akaun Google Ads yang disenaraikan dalam e-mel pemberitahuan yang meminta anda memulakan program pengesahan identiti pengiklan.
 • Jika anda dikehendaki menyerahkan dokumen identiti, perkara ini mesti dilengkapkan oleh pentadbir pada profil pembayaran.
 • Anda mempunyai masa selama 30 hari untuk menyerahkan dokumentasi bagi pengesahan. Jika anda tidak menyerahkan dokumentasi dalam tempoh masa ini, akaun anda akan dijeda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Soalan Lazim Pengesahan identiti pengiklan dan pendedahan iklan.

Pemberitahuan e-mel dan pemberitahuan dalam akaun yang anda terima akan memperincikan langkah-langkah yang perlu anda lengkapkan untuk mengesahkan identiti anda bagi setiap akaun Google Ads:

Jika anda mempromosikan organisasi:

 1. "Jenis akaun" anda dalam profil pembayaran Google Ads anda hendaklah "Perniagaan" sebelum menyerahkan maklumat anda.

  Nota: Anda boleh menyemak “Jenis akaun” anda dalam profil pembayaran Google Ads anda melalui halaman “Tetapan” untuk “Pengebilan & pembayaran”. Jika “Jenis akaun” anda ialah “Individu”, tetapi anda perlu melakukan pengesahan sebagai pengesahan, atau sebaliknya, sila hubungi kami sebelum memulakan program pengesahan.

 2. Anda akan diminta untuk menyerahkan dokumen pendaftaran yang menyertakan nama sah dan negara organisasi anda. Dokumen yang diterima disenaraikan di sini. Nama dan negara ini akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang anda siarkan. 

  Nota: Nama dan negara pada profil pembayaran mesti sepadan dengan nama dan negara anda pada mana-mana dokumen yang anda serahkan. Jika nama tidak sepadan, sila pastikan anda mengedit nama tersebut dalam akaun Google Ads anda. Anda boleh mengedit nama profil pembayaran anda setelah proses pengesahan dimulakan dengan mengklik pada "ikon pensel" di sebelah nama perniagaan anda untuk membuat perubahan tersebut.

  Jika organisasi anda didaftarkan di Rusia atau Ukraine, anda perlu menghubungi kami untuk meminta kemaskinian nama perniagaan. Ketahui lebih lanjut

 3. Wakil sah untuk organisasi tersebut mesti menyerahkan dokumen identiti. Dokumen yang diterima disenaraikan di sini.

Jika anda mempromosikan diri anda sebagai individu:

 1. Anda mesti mengesahkan identiti anda. "Jenis akaun" dalam profil pembayaran Google Ads anda hendaklah "Individu" sebelum menyerahkan maklumat anda.

  Nota: Anda boleh menyemak “Jenis akaun” anda dalam profil pembayaran Google Ads anda melalui halaman “Tetapan” untuk “Pengebilan & pembayaran”. Jika “Jenis akaun” anda ialah “Individu”, tetapi anda perlu melakukan pengesahan sebagai perniagaan, atau sebaliknya, sila hubungi kami sebelum memulakan pengesahan.

 2. Individu mesti menyerahkan dokumen identiti. Nama profil pembayaran anda mesti sepadan dengan dokumen identiti anda. Dokumen yang boleh diterima mengikut negara disenaraikan di sini. Nama dan negara pada dokumen identiti anda akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang anda siarkan. Ketahui lebih lanjut.

Google akan menyemak permohonan anda dan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda tentang status pengesahan identiti pengiklan anda dalam masa 3 hingga 5 hari perniagaan. Anda boleh menyemak status pengesahan anda dalam ‘Tetapan’ di bawah ‘Pengebilan & Pembayaran’ dalam akaun Google Ads anda.

Akaun Google Ads saya disediakan dengan penginvoisan bulanan

Penting

 • Anda hanya perlu melengkapkan pengesahan identiti pengiklan untuk akaun Google Ads yang disenaraikan dalam e-mel pemberitahuan yang meminta anda memulakan program pengesahan identiti pengiklan.
 • Anda mempunyai masa 30 hari untuk meluluskan penggunaan nama dan negara sah anda. Jika anda tidak melengkapkan pengesahan dalam tempoh masa ini, akaun anda akan dijeda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Soalan Lazim Pengesahan identiti pengiklan dan pendedahan iklan.

Memandangkan maklumat anda telah disahkan semasa proses pembuatan sumber kredit, anda tidak perlu menyerahkan apa-apa maklumat atau dokumentasi tambahan. 

Pemberitahuan e-mel dan pemberitahuan dalam akaun yang anda terima akan memperincikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meluluskan penggunaan nama dan negara sah anda bagi setiap akaun Google Ads. Ini ialah nama dan negara yang disenaraikan pada profil pembayaran anda.

Pilih ‘Bermula’ dalam e-mel atau pemberitahuan dalam akaun. Anda akan menerima pengesahan bahawa akaun anda telah disahkan. Nama dan negara anda pada profil pembayaran anda akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang anda siarkan. Ketahui lebih lanjut.

Jika maklumat profil pembayaran anda tidak dikemas kini, sila hubungi kami sebelum memulakan pengesahan.

Saya ialah agensi yang mengiklan bagi pihak organisasi atau individu
Agensi yang saya wakili memiliki profil pembayaran yang dikaitkan dengan akaun Google Ads

Penting

 • Dalam akaun Google Ads, anda mesti mengklik pada “Saya menyiarkan iklan bagi pengguna lain” untuk mengesahkan nama pelanggan anda. Jangan klik pada “Bermula”.
 • Jika anda membayar untuk akaun Google Ads bagi berbilang organisasi atau individu, anda perlu melengkapkan langkah 1 dalam pengesahan secara berasingan untuk setiap akaun yang dikenal pasti. Anda hanya perlu melengkapkan pengesahan identiti pengiklan untuk akaun yang disenaraikan dalam e-mel pemberitahuan yang meminta anda untuk memulakan program pengesahan.
 • Anda hendaklah menjadi wakil sah untuk melengkapkan pengesahan bagi pihak organisasi atau individu.
 • Jika anda dikehendaki menyerahkan dokumen identiti, perkara ini mesti dilengkapkan oleh pentadbir pada profil pembayaran.
 • Anda mempunyai masa 30 hari untuk menyerahkan dokumentasi bagi pengesahan dan 30 hari untuk melengkapkan program tersebut. Jika anda tidak menyerahkan dokumentasi dalam tempoh masa ini, akaun anda akan dijeda. Ketahui lebih lanjut.

Google mungkin mengesahkan identiti anda menerusi proses dua langkah. Langkah 1 akan mengumpulkan maklumat tentang pelanggan anda. Langkah 2 akan mengumpulkan maklumat tentang anda sebagai agensi.

Langkah 1: Lengkapkan borang, dengan menyerahkan semua maklumat dan dokumentasi yang diminta bagi pihak pengiklan yang anda wakili

 1. Jika anda mewakili organisasi atau perniagaan, "Jenis akaun" dalam profil pembayaran Google Ads anda hendaklah "Perniagaan" sebelum menyerahkan maklumat anda. Jika anda mewakili individu, "Jenis Akaun" anda hendaklah "Individu".

  Nota: Anda boleh menyemak “Jenis akaun” anda dalam profil pembayaran Google Ads anda melalui halaman “Tetapan” untuk “Pengebilan & pembayaran”. Jika “Jenis akaun” anda ialah “Individu”, tetapi anda perlu melakukan pengesahan sebagai perniagaan, atau sebaliknya, sila hubungi kami sebelum memulakan pengesahan.

  Untuk disahkan sebagai organisasi, “Jenis akaun” dalam profil pembayaran anda mesti telah ditetapkan sebagai “Perniagaan”. Untuk disahkan sebagai individu, “Jenis akaun” dalam profil pembayaran anda mesti telah ditetapkan sebagai “Individual.” Ketahui lebih lanjut.

  Jika “Jenis akaun” yang dipilih dalam borang ini tidak sepadan dengan jenis akaun dalam akaun Google Ads ada, pengesahan akan ditolak.

 2. Negara yang dipilih hendaklah tempat pengiklan yang anda wakili berdaftar dan sepadan dengan dokumen yang anda serahkan. Negara ini akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang disiarkan oleh pengiklan. Ketahui lebih lanjut.
 3. Nama yang diserahkan sebagai nama pengiklan mestilah pengiklan yang anda wakili, bukannya nama agensi anda dan mesti sepadan dengan nama dokumen undang-undang mereka. Nama ini akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang disiarkan daripada akaun Google Ads.
 4. Dokumen pendaftaran yang diserahkan mesti mencatatkan nama dan negara pengiklan yang anda wakili. Dokumen yang boleh diterima mengikut negara disenaraikan di sini
 5. Google akan menyemak permohonan anda dan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda tentang status pengesahan langkah 1 anda dalam masa 3-5 hari perniagaan.

Setelah langkah 1 berjaya dilengkapkan, anda mungkin diminta melengkapkan langkah 2 melalui e-mel dan pemberitahuan dalam akaun (dalam bar berwarna merah di bahagian atas akaun Google Ads anda).

Langkah 2: Lengkapkan semakan identiti dalam negara, dengan menyerahkan semua maklumat dan dokumentasi yang diminta, termasuk ID, untuk wakil sahtersebut dan bagi agensi anda

Nota: Langkah 2 mengesahkan maklumat pada profil pembayaran yang dipautkan kepada akaun Google Ads. Nama pada profil pembayaran mesti sepadan dengan nama agensi anda dan apa-apa dokumen yang anda serahkan. Jika nama tidak sepadan, sila pastikan anda mengedit nama tersebut dalam akaun Google Ads anda. Anda boleh mengedit nama profil pembayaran anda setelah proses pengesahan dimulakan dengan mengklik pada "ikon pensel" di sebelah nama perniagaan anda untuk membuat perubahan tersebut.

Jika organisasi anda didaftarkan di Rusia atau Ukraine, anda perlu menghubungi kami untuk meminta kemaskinian nama perniagaan. Ketahui lebih lanjut

Langkah ini hanya diperlukan sekali bagi setiap profil pembayaran (melainkan anda menggunakan penginvoisan bulanan) dan mesti dilengkapkan oleh pentadbir profil pembayaran tersebut.

 1. Serahkan dokumen pendaftaran untuk agensi anda. Dokumen yang boleh diterima mengikut negara disenaraikan di sini
 2. Wakil sah mesti menyerahkan ID foto keluaran kerajaan. Dokumen yang boleh diterima mengikut negara disenaraikan di sini.
 3. Google akan menyemak permohonan anda dan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda tentang status pengesahan langkah 2 anda dalam masa 3-5 hari perniagaan. Anda boleh menyemak status pengesahan anda dalam ‘Tetapan’ di bawah ‘Pengebilan & Pembayaran’ dalam akaun Google Ads anda.
Pelanggan saya memiliki profil pembayaran yang dikaitkan dengan akaun Google Ads tersebut

Penting

 • Jika anda ialah agensi yang menyiarkan iklan bagi pihak lain tetapi pelanggan anda membayar untuk iklan mereka sendiri, pelanggan anda hendaklah melengkapkan pengesahan. Dalam akaun Google Ads, anda hendaklah mengklik pada “Bermula” berbanding “Saya menyiarkan Ads untuk orang lain”.
 • Pengesahan Identiti Pengiklan hanya perlu dilengkapkan untuk akaun Google Ads yang disenaraikan dalam e-mel pemberitahuan.
 • Anda mempunyai masa selama 30 hari untuk menyerahkan dokumentasi bagi pengesahan identiti pengiklan. Jika anda tidak menyerahkan dokumentasi dalam tempoh masa ini, akaun anda akan dijeda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Soalan Lazim Pengesahan identiti pengiklan dan pendedahan iklan.

Jika anda mempromosikan organisasi:

 1. Pilih ‘Bermula’. Pentadbir pembayaran pada profil pembayaran akaun anda akan menerima e-mel dengan arahan untuk memuat naik dokumen pengesahan identiti.
 2. Mereka mesti mengesahkan organisasi. "Jenis akaun" dalam profil pembayaran Google Ads anda hendaklah "Perniagaan" sebelum menyerahkan maklumat anda.

  Nota: Anda boleh menyemak “Jenis akaun” anda dalam profil pembayaran Google Ads anda melalui halaman “Tetapan” untuk “Pengebilan & pembayaran”. Jika “Jenis akaun” anda ialah “Individu”, tetapi anda perlu melakukan pengesahan sebagai pengesahan, atau sebaliknya, sila hubungi kami sebelum memulakan program pengesahan.

  Untuk disahkan sebagai organisasi, “Jenis akaun” dalam profil pembayaran anda mesti telah ditetapkan sebagai “Perniagaan”. Untuk disahkan sebagai individu, “Jenis akaun” dalam profil pembayaran anda mesti telah ditetapkan sebagai “Individual.” Ketahui lebih lanjut.

  Jika “Jenis akaun” yang dipilih dalam borang ini tidak sepadan dengan jenis akaun dalam akaun Google Ads ada, pengesahan akan ditolak.

 3. Pelanggan anda akan diminta untuk menyerahkan dokumen pendaftaran bagi anda yang menyertakan nama sah dan negara organisasi mereka. Dokumen yang diterima disenaraikan di sini. Nama dan negara ini akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang disiarkan daripada akaun Google Ads. Ketahui lebih lanjut.

  Nota: Nama dan negara pada profil pembayaran mesti sepadan dengan nama dan negara pelanggan anda pada mana-mana dokumen yang diserahkan. Jika nama tidak sepadan, sila pastikan anda mengedit nama tersebut dalam akaun Google Ads anda. Anda boleh mengedit nama profil pembayaran anda setelah proses pengesahan dimulakan dengan mengklik pada "ikon pensel" di sebelah nama perniagaan anda untuk membuat perubahan tersebut. 

  Jika organisasi anda didaftarkan di Rusia atau Ukraine, anda perlu menghubungi kami untuk meminta kemaskinian nama perniagaan. Ketahui lebih lanjut.  

  Jika anda menggunakan penginvoisan bulanan, sila hubungi kami untuk membuat apa-apa perubahan pada nama profil pembayaran anda.

 4. Wakil sah untuk pelanggan anda mesti menyerahkan dokumen identiti. Dokumen yang diterima disenaraikan di sini.

Jika anda mempromosikan individu:

 1. Pilih ‘Bermula’'. Pentadbir pada profil pembayaran akaun anda akan menerima e-mel dengan arahan untuk memuat naik dokumen pengesahan identiti.
 2. Mereka mesti mengesahkan identiti mereka. “Jenis akaun” yang dipilih untuk profil pembayaran Google Ads hendaklah ditetapkan kepada “Perniagaan” sebelum menyerahkan maklumat anda.

  Nota: Anda boleh menyemak “Jenis akaun” anda dalam profil pembayaran Google Ads anda melalui halaman “Tetapan” untuk “Pengebilan & pembayaran”. Jika “Jenis akaun” anda ialah “Individu”, tetapi anda perlu melakukan pengesahan sebagai perniagaan, atau sebaliknya, sila hubungi kami sebelum memulakan pengesahan.

 3. Individu mesti menyerahkan dokumen identiti. Nama profil pembayaran mesti sepadan dengan dokumen identiti. Dokumen yang boleh diterima mengikut negara disenaraikan di sini. Nama dan negara pada dokumen identiti akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang disiarkan daripada akaun Google Ads. Ketahui lebih lanjut.
 4. Google akan menyemak permohonan tersebut dan menghantar pemberitahuan e-mel kepada pentadbir pada profil pembayaran tentang status pengesahan dalam masa 3-5 hari perniagaan. Anda boleh menyemak status pengesahan anda dalam ‘Tetapan’ di bawah ‘Pengebilan & Pembayaran’ dalam akaun Google Ads anda.
Saya mempunyai akaun Google Ad Grants

Penting

 • Jika anda mempunyai berbilang akaun Google Ad Grants, anda perlu melengkapkan langkah-langkah yang ditetapkan di bawah untuk setiap akaun. Anda hanya perlu melengkapkan pengesahan identiti untuk akaun yang disenaraikan dalam e-mel pemberitahuan yang meminta anda untuk memulakan program pengesahan.
 • Anda hendaklah menjadi wakil sah untuk melengkapkan pengesahan bagi pihak organisasi atau individu.
 • Anda mempunyai masa selama 30 hari untuk menyerahkan dokumentasi bagi pengesahan. Jika anda tidak menyerahkan dokumentasi dalam tempoh masa ini, akaun anda akan dijeda. Ketahui lebih lanjut.

Pemberitahuan e-mel dan pemberitahuan dalam akaun yang anda terima akan memperincikan langkah-langkah yang perlu anda lengkapkan untuk mengesahkan identiti anda bagi setiap akaun Google Ads:

Lengkapkan borang, dengan menyerahkan semua maklumat dan dokumentasi yang diminta bagi pihak organisasi yang anda wakili

 1. Nama yang diserahkan sebagai nama pengiklan mestilah penerima yang anda wakili. Nama ini akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang disiarkan daripada akaun Google Ads. Ketahui lebih lanjut.
 2. Negara yang dipilih hendaklah tempat penerima yang anda wakili berdaftar dan sepadan dengan dokumen yang anda serahkan. Negara ini akan dipaparkan dalam pendedahan pada mana-mana iklan yang disiarkan oleh pengiklan.
 3. Dokumen pendaftaran yang diserahkan mesti mencatatkan nama dan negara pengiklan yang anda wakili. Dokumen yang boleh diterima mengikut negara disenaraikan di sini
 4. Google akan menyemak permohonan anda dan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda tentang status pengesahan anda dalam masa 3 hingga 5 hari perniagaan. Anda boleh menyemak status pengesahan anda dalam ‘Tetapan’ di bawah ‘Pengebilan & Pembayaran’ dalam akaun Google Ads anda.

   

Ingat

Iklan yang disiarkan oleh pengiklan yang melengkapkan pengesahan identiti pengiklan akan mengandungi pendedahan yang menggunakan maklumat yang diberikan semasa program pengesahan. Perkara ini bermakna bahawa nama anda atau nama organisasi atau perniagaan yang anda wakili, serta negara, akan dipaparkan dalam pendedahan yang dijana oleh Google secara automatik. Ketahui lebih lanjut tentang Ketelusan dan pendedahan pengiklan.

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar kami, hubungi kami.

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?