Verificatie voor verkiezingsadvertenties in Israël

Google vereist dat adverteerders worden geverifieerd die verkiezingsadvertenties in Israël willen weergeven, zowel tijdens een verkiezing als doorlopend.

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en advertentie-extensies. Het aanvraagproces bestaat uit maximaal twee stappen en elke stap kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. Bekijk de vereisten voor verificatie hieronder voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over advertentiekennisgevingen

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten die aangeeft wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. Zorg ervoor dat deze informatie correct is voordat u deze indient. Houd er rekening mee dat voor adverteerders die hebben aangegeven dat ze politieke partijen, huidige verkozen ambtsdragers of individuele kandidaten zijn, of dat ze kandidatenlijsten zijn die bestaan uit een of meer politieke partijen voor de Knesset, kennisgevingen (inclusief naam en adres) worden weergegeven in alle advertenties in uw account.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen

 • Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.
 • Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het informatie-icoon Info icon of het icoon met drie stippen .
 • Op websites en in apps die samenwerken met Google voor display-advertenties wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het Info-icoon Info-pictogram.

In Israël is het voor sommige advertentie-indelingen en -functies de verantwoordelijkheid van de adverteerder om kennisgevingen in verkiezingsadvertenties op te nemen. Meer informatie over het beleid.

Google wil gebruikers transparantie bieden en biedt daarom ook een Transparantierapport voor politieke advertenties en een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Verificatievereisten

U kunt worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties weer te geven als organisatie of als individu.

 • U bent een organisatie als u een bedrijf of andere onderneming, non-profitorganisatie, politieke partij, kandidatenlijst of andere politieke organisatie bent.Als u als organisatie moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde 'Accounttype' voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Zakelijk' zijn.
 • U bent een individu als u niet voldoet aan de criteria om te worden geverifieerd als organisatie. Als u als individu moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde 'Accounttype' voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Particulier' zijn.

Houd er rekening mee dat als u een bureau heeft of meerdere Google Ads-accounts beheert, u ook een verificatieaanvraag moet indienen voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt laten lopen. Adverteerders moeten de eindadverteerder verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Voorbeeld: Een bureau dat adverteert namens een politieke partij moet worden geverifieerd als de politieke partij. 

Verificatie voor organisaties

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw organisatie zijn om de twee stappen van dit verificatieproces te voltooien. Stap 1 van de verificatie om verkiezingsadvertenties weer te geven kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres: Het e-mailadres dat door uw organisatie wordt gebruikt.
 • Verklaring dat de adverteerder een politieke partij is, een huidige verkozen ambtsdrager, individuele kandidaat of een kandidatenlijst die bestaat uit een of meer politieke partijen voor de Knesset.
 • Naam van de organisatie: Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving bij de verkiezingsadvertentie en in het transparantierapport voor politieke advertenties voor Israël. De naam wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij niet-verkiezingsadvertenties die u weergeeft vanuit hetzelfde geverifieerde account.
 • Registratienummer van organisatie: Bijvoorbeeld uw negencijferige bedrijfsnummer .
 • Bewijs voor de organisatie in de vorm van een van de volgende documenten:
  • Een registratiecertificaat of oprichtingsakte: Als u een bedrijf, algemeen nut beogende bedrijf, vereniging of politieke partij bent.
  • Een certificaat of document van een openbare, overheids- of gerechtelijke instantie, zoals een verklaring van goedkeuring van een officiële instantie, of een document met daarop de naam en het adres van uw organisatie, zoals een bank- of creditcardafschrift of een energierekening: als u een ander type organisatie heeft dat hierboven niet wordt vermeld.
 • Officieel adres: Adres van de organisatie. Dit moet een adres in Israël zijn. Houd er rekening mee dat dit adres zichtbaar is in een kennisgeving bij alle verkiezingsadvertenties. Uw land wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij alle advertenties die u weergeeft via hetzelfde geverifieerde account.
 • Advertenties namens: Als de organisatie die de advertentie heeft gemaakt, namens een politieke partij, lijst met kandidaten, andere partij of lokale kandidaat handelt in een speciale verkiezing, is de adverteerder vereist om de naam, de letter of de afgekorte naam op te geven van de politieke partij, lijst met kandidaten of andere partij, of de naam van de kandidaat voor de speciale verkiezing. Deze naam is zichtbaar in een kennisgeving bij alle verkiezingsadvertenties.
 • Attest dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger of permanent ingezetene van Israël is.
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd of is gevestigd in Israël en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties weer te geven in Israël.
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, voldoet of zal voldoen aan de Israëlische wetgeving en van toepassing zijnde vereisten voor disclaimers.
 • Instemming met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat uw organisatie in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account) die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties voert. Stap 2 van de identiteitsverificatie kan tot vijf werkdagen duren.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om deze stap te voltooien.

Tijdens de verificatie wordt u om het volgende gevraagd:

 • Naam van organisatie: Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving bij de verkiezingsadvertentie en in het transparantierapport voor politieke advertenties voor Israël. De naam wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij niet-verkiezingsadvertenties die u weergeeft vanuit hetzelfde geverifieerde account.
 • Adres organisatie: Dit moet een adres in Israël zijn. Houd er rekening mee dat dit adres zichtbaar is in een kennisgeving bij alle verkiezingsadvertenties. Uw land wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij alle advertenties die u weergeeft via hetzelfde geverifieerde account.
 • Registratienummer van organisatie: Bijvoorbeeld uw negencijferige bedrijfsnummer .
 • Bewijs voor de organisatie in de vorm van een van de volgende documenten:
  • Een registratiecertificaat of oprichtingsakte: Als u een bedrijf, algemeen nut beogende bedrijf, vereniging of politieke partij bent.
  • Een certificaat of document van een openbare, overheids- of gerechtelijke instantie, zoals een verklaring van goedkeuring van een officiële instantie, of een document met daarop de naam en het adres van uw organisatie, zoals een bank- of creditcardafschrift of een energierekening: als u een ander type organisatie heeft dat hierboven niet wordt vermeld.
 • Naam van gemachtigde vertegenwoordiger: Houd er rekening mee dat de naam exact moet overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.
 • Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: een geldig paspoort, een geldig identiteitsbewijs (Teudat Zehut) of een rijbewijs.
 • Attest dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger of permanent ingezetene van Israël is.
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd of is gevestigd in Israël en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties weer te geven in Israël.
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, voldoet of zal voldoen aan de Israëlische wetgeving en van toepassing zijnde vereisten voor disclaimers.
 • Instemming met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties namens de organisatie.
Verificatie voor individuen

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor verkiezingsadvertenties voor individuen kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • Uw e-mailadres.
 • Verklaring dat de adverteerder een politieke partij is, een huidige verkozen ambtsdrager, individuele kandidaat of een kandidatenlijst die bestaat uit een of meer politieke partijen voor de Knesset.
 • Naam: Deze naam moet overeenkomen met de naam in uw Google Ads-betalingsprofiel (dat u kunt bekijken op de pagina 'Instellingen' voor 'Facturering en betaling') en de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u bij stap 2 indient. Deze naam is zichtbaar in de 'Betaald door'-kennisgeving bij uw verkiezingsadvertenties en in het Transparantierapport voor politieke advertenties op Google. De naam wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij niet-verkiezingsadvertenties die u weergeeft vanuit hetzelfde geverifieerde account.
 • Adres: Het adres van de adverteerder. Dit moet een adres in Israël zijn. Houd er rekening mee dat dit adres zichtbaar is in een kennisgeving bij alle verkiezingsadvertenties. Uw land wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij alle advertenties die u weergeeft via hetzelfde geverifieerde account.
 • Advertenties namens: Als de persoon die de advertentie heeft gemaakt, namens een politieke partij, lijst met kandidaten, andere partij of lokale kandidaat handelt in een speciale verkiezing, is de adverteerder vereist om de naam, de letter of de afgekorte naam van de politieke partij, lijst met kandidaten of andere partij, of de naam van de kandidaat voor de speciale verkiezing op te geven. Deze naam is zichtbaar in een kennisgeving bij alle verkiezingsadvertenties.
 • Attest dat u een staatsburger of legaal inwoner van Israël bent en dat u wettelijk gezien verkiezingsadvertenties mag weergeven in Israël.
 • Attest dat u voldoet of zult voldoen aan de toepasselijke disclaimervereisten volgens de Israëlische wetgeving.
 • Instemming met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat u in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan uw Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads voert. Stap 2 van de identiteitsverificatie kan tot vijf werkdagen duren.

 

Voor de verificatie moet u het volgende opgeven in Google Ads:

 • Naam: De naam die u hier opgeeft, moet overeenkomen met de naam op uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto. Deze naam is zichtbaar in de 'Betaald door'-kennisgeving bij uw verkiezingsadvertenties en in het Transparantierapport voor politieke advertenties op Google. De naam wordt ook weergegeven in een kennisgeving bij niet-verkiezingsadvertenties die u weergeeft vanuit hetzelfde geverifieerde account.
 • Geboortedatum.
 • Adres: Het adres van de adverteerder. Dit moet een adres in Israël zijn.
 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een geldig Israëlisch paspoort of een Teudat Zehut (Israëlische identiteitskaart). Er kan ook een rijbewijs worden ingediend, maar dat kan alleen in combinatie met een bewijs van staatsburgerschap of permanent verblijf, zoals een bewijs van verblijfplaats.
 • Attest dat u een staatsburger of legaal inwoner van Israël bent en dat u wettelijk gezien verkiezingsadvertenties mag weergeven in Israël.
 • Attest dat u voldoet of zult voldoen aan de toepasselijke disclaimervereisten volgens de Israëlische wetgeving.
 • Instemming met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd de bovenstaande stappen te voltooien. Elke stap kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. Nadat uw aanvraag is beoordeeld, stuurt Google u een melding per e-mail over uw verificatiestatus.

Aandachtspunt

 • Als we vaststellen dat u ons beleid voor verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort.
 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U ontvangt een melding wanneer deze verificatie is vereist.
 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet u uw account opnieuw verifiëren om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven in Israël.
 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:
  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, en het adres van de persoon die opdracht heeft gegeven voor de advertentie, worden weergegeven in de advertentie die aan gebruikers wordt getoond. Als u aangeeft dat uw advertenties worden gemaakt namens een politieke partij, lijst met kandidaten, andere partij of lokale kandidaat in een speciale verkiezing, wordt de naam, de letter, of de afgekorte naam van de politieke partij, lijst met kandidaten, of een andere partij, of de naam van de kandidaat voor de speciale verkiezing ook weergegeven.
  • Publiceer een openbaar beschikbaar transparantierapport voor politieke advertenties met gegevens over de financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de bedragen die worden uitgegeven en andere informatie.
 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:
  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond.Meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?