Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a lieky (apríl 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V apríli 2020 spoločnosť Google aktualizovala pravidlá pre zdravotnú starostlivosť a lieky pre USA a Kanadu tak, aby povoľovali certifikovaným poskytovateľom telemedicínskych služieb propagovať služby internetových lekární. Poskytovatelia telemedicínskych služieb, ktorí sú certifikovaní v službe LegitScript, tak môžu s okamžitou platnosťou požiadať o reklamy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. 

USA

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje internetové lekárne akreditované jednou z organizácií uvedených nižšie:

LegitScript, program certifikácie a monitorovania obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

  • Certifikácia internetovej lekárne – k dispozícii pre webové stránky, ktoré akceptujú opätovné vydávanie liekov, prevody alebo nové predpisy; prípadne lekárne, ktoré vydávajú lieky na základe poštovej objednávky či inej formy objednávania na diaľku.
  • Certifikácia v oblasti telemedicínskych služieb — k dispozícii pre webové stránky, ktoré ponúkajú virtuálne služby zdravotnej starostlivosti a umožňujú predpisovanie.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP – Národná asociácia lekárnických komôr)

  • Akreditácia v programe overených webových stránok internetových lekární (Verified Internet Pharmacy Practice Sites, VIPPS) – k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov na predpis alebo príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok.
  • Program overených webových stránok .pharmacy – webové stránky s doménou najvyššej úrovne .pharmacy sú k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom alebo obmedzenom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov či služieb na predpis, príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok a opätovného vydávania liekov na predpis alebo prevodov predpisov.

Prečítajte si ďalšie informácie alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript či akreditáciu udeľovanú asociáciou NABP. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Pomoc v závislosti

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Ak chcete inzerovať pomoc v drogovej závislosti a alkoholizme zameranú na rekonvalescenciu, musíte získať certifikáciu ako poskytovateľ pomoci v závislosti v rámci certifikačného programu služby LegitScript.

Certifikácia v službe LegitScript: Niektoré služby pomoci v drogovej závislosti a alkoholizme nemôžu získať certifikáciu v službe LegitScript. Služby, ktoré nespĺňajú podmienky na získanie certifikácie, nemôžu inzerovať pomoc v drogovej závislosti a alkoholizme na stránkach spoločnosti Google. Služba LegitScript účtuje poplatok za spracovanie a monitorovanie žiadateľov. V niektorých prípadoch však môže byť poplatok odpustený. Prečítajte si ďalšie informácie alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Kanada

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje internetové lekárne akreditované jednou z organizácií uvedených nižšie:

LegitScript, program certifikácie a monitorovania obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

  • Certifikácia internetovej lekárne – k dispozícii pre webové stránky, ktoré akceptujú opätovné vydávanie liekov, prevody alebo nové predpisy; prípadne lekárne, ktoré vydávajú lieky na základe poštovej objednávky či inej formy objednávania na diaľku.
  • Certifikácia v oblasti telemedicínskych služieb — k dispozícii pre webové stránky, ktoré ponúkajú virtuálne služby zdravotnej starostlivosti a umožňujú predpisovanie.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP – Národná asociácia lekárnických komôr)

  • Akreditácia v programe overených webových stránok internetových lekární (Verified Internet Pharmacy Practice Sites, VIPPS) – k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov na predpis alebo príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok.
  • Program overených webových stránok .pharmacy – webové stránky s doménou najvyššej úrovne .pharmacy sú k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom alebo obmedzenom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov či služieb na predpis, príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok a opätovného vydávania liekov na predpis alebo prevodov predpisov.
Prečítajte si ďalšie informácie alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript či akreditáciu udeľovanú asociáciou NABP. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

(Uverejnené v apríli 2020) 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false