Aktualizácie niektorých pravidiel služby Google Ads s cieľom poskytnúť informácie a vysvetlenie (júl 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

Dňa 28. júla 2020 boli aktualizované niektoré pravidlá služby Google Ads, ktoré slúžia na ochranu používateľov. Cieľom aktualizácie bolo lepšie informovať inzerentov, do akej miery sú porušenia týchto pravidiel závažné a či budú viesť k pozastaveniu účtu bez upozornenia. Znenie pravidiel bolo tiež rozšírené o ďalšie vysvetlenia, aby bolo jasnejšie, na čo sa vzťahujú tieto pravidlá:

Účelom týchto aktualizácií bolo len poskytnúť inzerentom ďalšie informácie. Neboli v nich vykonané žiadne zmeny týkajúce sa rozsahu presadzovania.

Ďalej sme aktualizovali aj stránky Pozastavenia účtov podľa pravidiel služby Google AdsČo sa stane, ak porušíte naše pravidlá, aby sme zvýšili transparentnosť zaobchádzania s účtami porušujúcimi naše pravidlá. Je to v súlade s naším úsilím vytvoriť bezpečnejšiu reklamnú sieť pre používateľov, inzerentov a vlastníkov.

Preštudujte si tieto aktualizácie, aby ste lepšie pochopili, na ktoré reklamy sa môžu vzťahovať naše pravidlá a ako budeme riešiť porušenia týchto pravidiel.

 

(Uverejnené 28. júla 2020)

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
73067
false
false