Updates van verschillende Google Ads-beleidsregels ter verduidelijking en informatie (juli 2020)

 

Op 28 juli 2020 zijn verschillende Google Ads-beleidsregels voor de bescherming van gebruikers geüpdatet, zodat adverteerders beter worden geïnformeerd over de ernst van schendingen van dit beleid en of deze schendingen leiden tot opschorting van een account zonder voorafgaande kennisgeving. De formulering van het beleid is ook verhelderd om duidelijker te maken wat onder dit beleid valt:

Deze updates zijn uitsluitend bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken aan adverteerders. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het handhavingsbereik.

Daarnaast hebben we de pagina's Over het beleid voor opschortingen van het Google Ads-account en Wat er gebeurt als u ons beleid schendt geüpdatet. Hierdoor is duidelijker hoe we omgaan met accounts die ons beleid schenden, wat een van de manieren is waarop we een veiliger advertentienetwerk ontwikkelen voor gebruikers, adverteerders en uitgevers.

Bekijk deze updates zodat u beter begrijpt welke advertenties onder ons beleid kunnen vallen en hoe we omgaan met schendingen van dit beleid.

 

(Gepost op 28 juli 2020)

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?