Aktualizacja procesu weryfikacji działalności biznesowej (czerwiec 2020 r.)

 

W czerwcu Google zaktualizuje wymagania związane z procesem weryfikacji działalności biznesowej. Reklamodawcy, którzy są zobowiązani do udziału w tym procesie, zostaną uprzedzeni i będą mieli 21 dni (a nie 30 dni) na przesłanie formularza weryfikacyjnego. Jeśli reklamodawca nie dokończy procesu weryfikacji, jego konto zostanie zawieszone po 7 dniach od otrzymania powiadomienia o takiej decyzji.

Reklamodawcy, których konta zostały zawieszone z powodu naruszenia zasad Google Ads, w ramach procesu naprawczego i odwołania od decyzji o zawieszeniu konta także mogą zostać poproszeni o przejście weryfikacji działalności biznesowej.

 

(Opublikowano w maju 2020 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?