Actualització del programa de verificació de les operacions empresarials (juny de 2020)

 

Al juny, Google actualitzarà els requisits del programa Verificació de les operacions empresarials. Els anunciants que hagin de completar el programa rebran una notificació i tindran 21 dies, en lloc de 30, per enviar el formulari de verificació. Si no completen el programa de verificació, suspendrem els seus comptes passat un termini de preavís de 7 dies.

També podem requerir als anunciants que tinguin el compte suspès a causa d'una infracció de les nostres polítiques de Google Ads que completin la verificació de les operacions empresarials com a part del procés de correcció de les infraccions i d'apel·lació de la suspensió del compte.

 

(Publicat el maig de 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?