Актуализация на програмата за потвърждаване на бизнес операциите (юни 2020 г.)

 

През юни Google ще актуализира изискванията за програмата Потвърждаване на бизнес операциите. Рекламодателите, от които се изисква да завършат програмата, ще бъдат уведомени и ще разполагат с 21 дни да изпратят формуляра за потвърждаване, а не с 30. Ако не я завършат напълно, това ще доведе до спиране на профила със 7-дневно предизвестие, което се изпраща до рекламодателя.

Рекламодателите, чиито профили са били спрени поради нарушение на правилата на Google Ads, също могат да бъдат помолени да извършат потвърждаване на бизнес операциите като част от процедурата за обжалване на спирането на профила и отстраняване на проблемите.

 

(Публикувано през май 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?