Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (jún 2020)

 

Od1. júna do 27. septembra 2020nemôžu inzerenti vo Francúzsku a na územiach spadajúcich po jeho správu zobrazovať reklamy, ktoré zahŕňajú informačný obsah súvisiaci s diskusiou o otázkach všeobecného záujmu. Tieto dočasné pravidlá súvisia s konaním volieb do Senátu Francúzskej republiky. Ak dôjde k zmene termínu volieb, obdobie platnosti týchto pravidiel náležite upravíme. Dotknutým inzerentom odošleme upozornenia. Stránka s pravidlami pre politický obsah bude aktualizovaná 31. mája 2020.

(Uverejnené v apríli 2020)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?