Cập nhật Chính sách về nội dung chính trị (tháng 5 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 26/5/2020, Google sẽ cập nhật chính sách về nội dung chính trị cho New Zealand. Nội dung cập nhật này sẽ bao gồm các thay đổi sau:

Quảng cáo bầu cử ở New Zealand là quảng cáo có bất kỳ đặc điểm nào sau đây:

  • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Quốc hội New Zealand; hoặc 
  • Cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, người đề xướng trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu khi một cuộc trưng cầu dân ý được chính thức tuyên bố theo một Đạo luật hoặc Sắc lệnh trong Hội đồng. 

Tất cả các nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở New Zealand đều phải được Google xác minh. Việc xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở New Zealand sẽ áp dụng từ ngày 19/5/2020. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các yêu cầu xác minh tại đây

Vào ngày 26/5/2020, Google cũng sẽ cập nhật chính sách về nội dung chính trị để chỉ rõ rằng việc xác minh để chạy quảng cáo bầu cử phải được thực hiện với tư cách nhà quảng cáo cuối, chứ không phải đại lý hay bên trung gian thay mặt nhà quảng cáo. Ví dụ: một đại lý quảng cáo thay mặt cho một đảng phái chính trị nên xác minh với tư cách đảng phái chính trị. 

(Đăng vào tháng 4/2020)


Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false