Актуализация на правилата за политическото съдържание (май 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 26 май 2020 г. Google ще актуализира правилата си за политическо съдържание за Нова Зеландия. Това ще включва следните промени:

Предизборните реклами в Нова Зеландия са реклами, които представят някое от следните:

  • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за парламента на Нова Зеландия; или 
  • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, предложител на въпрос от референдум или призив за гласуване след официалното обявяване на национален референдум със закон или заповед в Съвет. 

Всички рекламодатели, показващи предизборни реклами в Нова Зеландия, трябва да бъдат потвърдени от Google. Потвърждаването за показване на предизборни реклами в Нова Зеландия ще бъде налице от 19 май 2020 г. Информация за изискванията за потвърждаване можете да намерите тук

На 26 май 2020 г. Google ще актуализира и правилата си за политическо съдържание, за да посочи, че потвърждаването за пускане на предизборни реклами трябва да бъде от крайния рекламодател, а не от агенцията или посредника, действащи от негово име. Например агенция, рекламираща от името на политическа партия, трябва да направи потвърждаването от името на политическата партия. 

(Публикувано през април 2020 г.)


Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню