Các thay đổi đối với chính sách về Nội dung không phù hợp (tháng 3 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 3 năm 2020, Google sẽ cập nhật chính sách về Nội dung không phù hợp để xác định rõ quan điểm của chúng tôi về Sự kiện nhạy cảm. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.  

Chính sách cập nhật về Sự kiện nhạy cảm

Chúng tôi không cho phép:

Nội dung có khả năng lợi dụng hoặc thiếu sự nhạy cảm cần thiết trước tình huống thiên tai, xung đột, chết chóc, tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng hoặc sự kiện bi thảm khác

Ví dụ (không đầy đủ): Có vẻ như đang thu lợi từ một sự kiện bi thảm mà không mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng; chặt chém giá hoặc thổi phồng giá hơn mức thực tế nhằm ngăn chặn/hạn chế khả năng tiếp cận các hàng hóa thiết yếu; bán sản phẩm hoặc dịch vụ (chẳng hạn như thiết bị bảo hộ cá nhân) có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian xảy ra một sự kiện nhạy cảm; sử dụng từ khóa liên quan đến một sự kiện nhạy cảm để tìm cách giành thêm lưu lượng truy cập

 

(Đăng vào tháng 3 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false