Các thay đổi đối với chính sách về Nội dung không phù hợp (tháng 3 năm 2020)

 

Vào tháng 3 năm 2020, Google sẽ cập nhật chính sách về Nội dung không phù hợp để xác định rõ quan điểm của chúng tôi về Sự kiện nhạy cảm. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.  

Chính sách cập nhật về Sự kiện nhạy cảm

Chúng tôi không cho phép:

Nội dung có khả năng lợi dụng hoặc thiếu sự nhạy cảm cần thiết trước tình huống thiên tai, xung đột, chết chóc, tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng hoặc sự kiện bi thảm khác

Ví dụ (không đầy đủ): Có vẻ như đang thu lợi từ một sự kiện bi thảm mà không mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng; chặt chém giá hoặc thổi phồng giá hơn mức thực tế nhằm ngăn chặn/hạn chế khả năng tiếp cận các hàng hóa thiết yếu; bán sản phẩm hoặc dịch vụ (chẳng hạn như thiết bị bảo hộ cá nhân) có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian xảy ra một sự kiện nhạy cảm; sử dụng từ khóa liên quan đến một sự kiện nhạy cảm để tìm cách giành thêm lưu lượng truy cập

 

(Đăng vào tháng 3 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?