Uppdatering av policyn för olämpligt innehåll (mars 2020)

 

I mars 2020 uppdaterar Google policyn för olämpligt innehåll för att förtydliga våra regler i samband med känsliga händelser.  

Uppdaterad policy för känsliga händelser

Följande är inte tillåtet:

innehåll som kan tolkas som att dra nytta av eller sakna rimlig känslighet i samband med naturkatastrof, konflikt, död, hot mot människors hälsa eller annan tragisk händelse

Exempel (inte uttömmande): att verka dra nytta av en tragisk händelse utan märkbar fördel för de drabbade, uppblåsta eller artificiellt höjda priser som förhindrar/begränsar tillgången till viktiga förnödenheter, försäljning av produkter eller tjänster (till exempel personlig skyddsutrustning) på vilka efterfrågan är större än tillgången under en känslig händelse, använda sökord som är relaterade till en känslig händelse för att försöka få ytterligare trafik

 

(upplagt i mars 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?