Aktualizácia pravidiel pre nevhodný obsah (marec 2020)

 

V marci 2020 Google s okamžitou účinnosť aktualizuje pravidlá pre nevhodný obsah s cieľom objasniť postoj k udalostiam citlivého charakteru.  

Aktualizované pravidlá týkajúce sa udalostí citlivého charakteru

Nepovoľujeme:

obsah, ktorý potenciálne kapitalizuje v súvislosti s prírodnou katastrofou, konfliktom, úmrtím, núdzovou situáciou verejného zdravia alebo inou tragickou udalosťou, prípadne vzhľadom na tieto udalosti nepôsobí dostatočne citlivým dojmom.

Príklady (neúplný zoznam): zjavné obohacovanie sa v súvislosti s tragickou udalosťou bez zrejmého úžitku pre používateľov; požadovanie neúmernej finančnej úhrady alebo umelé zvyšovanie cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k nevyhnutnému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb (napríklad osobných ochranných prostriedkov), ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas udalosti citlivého charakteru; používanie kľúčových slov súvisiacich s udalosťou citlivého charakteru v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť.

 

(Uverejnené v marci 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?