Izmaiņas neatbilstoša satura politikā (2020. gada marts)

 

2020. gada martā Google atjauninās neatbilstoša satura politiku, lai skaidri noteiktu savu nostāju par traģiskiem notikumiem. Šīs izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties.  

Atjaunināta traģisku notikumu politika

Nav atļauts tālāk minētais.

 Saturs, kurā trūkst saprātīgas attieksmes pret dabas katastrofām, konfliktiem, nāvi, sabiedrības veselības ārkārtas situācijām vai citiem traģiskiem notikumiem vai kurā potenciāli tiek gūts labums no šādiem notikumiem

Daži piemēri: mēģinājumi gūt peļņu no traģiska notikuma bez redzama labuma lietotājiem; nepamatoti vai mākslīgi augstu cenu noteikšana, kas liedz/ierobežo piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm; tādu produktu vai pakalpojumu (piemēram, personisko aizsarglīdzekļu) pārdošana, kuru var nepietikt pieprasījuma apjomam traģiska notikuma laikā; ar traģisku notikumu saistītu atslēgvārdu izmantošana, lai piesaistītu papildu datplūsmu.

 

(Publicēts 2020. gada martā)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?