Ενημερώσεις στην Πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου (Μάρτιος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Μάρτιο του 2020 και με άμεση ισχύ, η Google θα ενημερώσει την Πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου, για να διευκρινίσει τη θέση της όσον αφορά τα ευαίσθητα συμβάντα.  

Ενημερωμένη πολιτική όσον αφορά ευαίσθητα συμβάντα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Περιεχόμενο που δυνητικά αποκομίζει έσοδα από κάποια φυσική καταστροφή, σύρραξη, θάνατο, έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας ή άλλο τραγικό συμβάν ή παρουσιάζει έλλειψη εύλογης ευαισθησίας προς το εν λόγω συμβάν

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Φαίνονται να επωφελούνται χρηματικά από κάποιο τραγικό συμβάν χωρίς εμφανές όφελος για τους χρήστες, παρουσιάζουν αύξηση τιμής ή τεχνητά αυξανόμενες τιμές που απαγορεύουν/περιορίζουν την πρόσβαση σε ζωτικές προμήθειες, σημειώνεται πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών (όπως προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού) που μπορεί να είναι ανεπαρκείς σε σχέση με τη ζήτηση κατά τη διάρκεια κάποιου ευαίσθητου συμβάντος, χρησιμοποιούνται λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με κάποιο ευαίσθητο συμβάν για προσπάθεια εξασφάλισης επιπλέον επισκεψιμότητας

 

(Δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού