Actualitzacions de la política de contingut inadequat (març de 2020)

 

El març del 2020, Google actualitzarà la política de contingut inadequat, amb efectes immediats, per aclarir la posició que cal adoptar davant d'esdeveniments sensibles.  

Política d'esdeveniments sensibles actualitzada

No es permet:

 Contingut que pugui treure profit d'un desastre natural, un conflicte, una mort, una emergència de salut pública o un altre esdeveniment tràgic, o que no tingui una sensibilitat raonable vers aquests esdeveniments.

Exemples (enumeració no exhaustiva): aprofitar-se d'un esdeveniment tràgic sense que els usuaris n'obtinguin un benefici clar; apujar els preus o inflar-los artificialment de manera que es prohibeixi o es limiti l'accés a subministraments bàsics; vendre productes o serveis (com ara equipament de protecció personal) que puguin escassejar durant un esdeveniment sensible; utilitzar paraules clau relacionades amb un esdeveniment sensible per intentar obtenir més trànsit

 

(Publicat el març del 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?