Актуализации на правилата за неподходящо съдържание (март 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През март 2020 г. Google ще актуализира правилата за неподходящо съдържание, за да изясни позицията относно деликатните събития, като това ще влезе в сила незабавно.  

Актуализирани правила за деликатни събития

Не се допуска следното:

Съдържание, в което липсва деликатност или което потенциално се възползва от природни бедствия, конфликти, смърт, обществени здравни кризи или други трагични събития

Примери (списъкът не е изчерпателен): Видимо извличане на изгода от трагично събитие без забележима полза за потребителите; спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което ограничава или не позволява достъп до жизненоважни продукти; продажба на продукти или услуги (като например лични предпазни средства), от които може да има недостиг по време на деликатно събитие; използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за получаване на допълнителен трафик

 

(Публикувано през март 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню