Актуализации на правилата за неподходящо съдържание (март 2020 г.)

 

През март 2020 г. Google ще актуализира правилата за неподходящо съдържание, за да изясни позицията относно деликатните събития, като това ще влезе в сила незабавно.  

Актуализирани правила за деликатни събития

Не се допуска следното:

Съдържание, в което липсва деликатност или което потенциално се възползва от природни бедствия, конфликти, смърт, обществени здравни кризи или други трагични събития

Примери (списъкът не е изчерпателен): Видимо извличане на изгода от трагично събитие без забележима полза за потребителите; спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което ограничава или не позволява достъп до жизненоважни продукти; продажба на продукти или услуги (като например лични предпазни средства), от които може да има недостиг по време на деликатно събитие; използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за получаване на допълнителен трафик

 

(Публикувано през март 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?