Nové pravidlá overenia totožnosti inzerenta (apríl 2020)

 

Google v apríli 2020 predstaví nový program overenia totožnosti inzerenta. V rámci jeho postupného zavádzania budú určití inzerenti musieť odoslať na overenie svoje meno alebo obchodné meno spolu so súvisiacou dokumentáciou.

Google vygeneruje nové označenie zadávateľa reklamy, ktoré bude zobrazovať názov a krajinu inzerenta.

Inzerenti, ktorí musia overiť svoju totožnosť, dostanú upozornenie a na odoslanie formulára overenia budú mať 30 dní.

Ak inzerent nesplní všetky požiadavky programu overenia v priebehu uvedeného obdobia, môže to viesť k obmedzeniam zobrazovania jeho reklám.

 

(Uverejnené v apríli 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?