Νέα πολιτική επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζόμενου (Απρίλιος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Απρίλιο του 2020, η Google θα παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζόμενου. Στο πλαίσιο της σταδιακής κυκλοφορίας, θα ζητηθεί από ορισμένους διαφημιζόμενους να παρέχουν τη νόμιμη επωνυμία επιχείρησης ή το όνομα φυσικού προσώπου καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση για την επαλήθευση. 

Η Google θα δημιουργήσει μια νέα αποκάλυψη διαφήμισης η οποία θα εμφανίζει το όνομα και τη χώρα του διαφημιζόμενου.

Οι διαφημιζόμενοι που απαιτείται να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζόμενου θα ειδοποιηθούν και θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες, για να υποβάλουν τη φόρμα επαλήθευσης.

Αν δεν ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα επαλήθευσης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περιορισμούς στην προβολή των διαφημίσεων του διαφημιζόμενου.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού