Актуализация на правилата за политическото съдържание (март 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

На 30 март 2020 г. Google ще актуализира правилата за политическото съдържание, за да отразят недопускането от страна на Google на предизборни реклами в Южна Корея. Предизборните реклами в Южна Корея са реклами, представящи политически кандидати или партии за изборни постове в Южна Корея.

По-рано правилата на Google за недопускане на предизборни реклами в Южна Корея бяха част от правилата за законовите изисквания.

(Публикувано през март 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?