Các thay đổi đối với Chính sách về nội dung xuyên tạc (tháng 7 năm 2020)

 

Vào tháng 7 năm 2020, Google sẽ thay đổi Chính sách về nội dung xuyên tạc để ra mắt chính sách về 'Quảng cáo có hành vi dụ nhấp'. Chính sách này đề cập đến các quảng cáo sử dụng văn bản hoặc hình ảnh giật gân hoặc dụ nhấp nhằm thúc đẩy lưu lượng truy cập vào Quảng cáo thông qua việc thúc ép người xem thực hiện hành động ngay lập tức để tìm hiểu toàn bộ nội dung của Quảng cáo. Khi áp dụng chính sách này, Google sẽ không cho phép những quảng cáo sau:

Chúng tôi không cho phép:

Quảng cáo sử dụng chiến thuật dụ nhấp vào hoặc văn bản/hình ảnh giật gân nhằm tăng lưu lượng truy cập
Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo tuyên bố tiết lộ bí mật, vụ bê bối hoặc thông tin giật gân khác về sản phẩm/dịch vụ đang được quảng cáo; quảng cáo sử dụng thông điệp dụ nhấp vào (như "Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm", "Bạn sẽ không tin điều gì đã xảy ra đâu" hay cụm từ ẩn ý hoặc tương tự) để khuyến khích người dùng nhấp vào Quảng cáo để tìm hiểu toàn bộ nội dung quảng cáo; quảng cáo sử dụng hình ảnh về các bộ phận cơ thể được phóng to đã bị thay đổi rõ ràng, ảnh chụp nhanh hoặc ảnh chụp thực tế tai nạn hay thảm họa để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ; hoặc quảng cáo sử dụng hình ảnh “trước và sau” để quảng cáo sự thay đổi đáng kể đối với cơ thể người
 
Quảng cáo đề cập đến các sự kiện tiêu cực trong đời (chẳng hạn như tử vong, tai nạn, bệnh tật, bắt giữ hoặc phá sản) để gây ra nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi hoặc những cảm xúc quá tiêu cực khác nhằm thúc ép người xem thực hiện hành động ngay lập tức.
Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo thúc ép người dùng mua, đăng ký hoặc ngừng sử dụng sản phẩm/dịch vụ để tránh thiệt hại; quảng cáo đề cập đến cảm giác đau khổ, đau đớn, sợ hãi hoặc sốc quá mức để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ.
 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?