Uppdateringar av policyn för felaktig framställning (juli 2020)

 

I juli 2020 uppdaterar Google policyn för felaktig framställning och inför i samband med det policyn för klickbetesannonser. Den nya policyn omfattar annonser som använder sensationalism, klickbetestext eller bilder som avser att driva trafik till annonsen genom att pressa användaren till omedelbara åtgärder för att få annonsens fullständiga sammanhang. I den här policylanseringen tillåts inte nedanstående.

Det är inte tillåtet att

använda sensationalistiska texter eller bilder eller klickbeten i annonser för att driva trafik.
Exempel (inte heltäckande): Annonser som påstår sig avslöja hemligheter, skandaler eller annan sensationell information om produkten eller tjänsten som marknadsförs. Annonser som använder klickbeten som ”Klicka här för att få veta”, ”Du kommer inte att tro vad som hände” eller liknande eller synonyma fraser som är avsedda att uppmuntra användaren klicka på annonsen för att förstå annonsens fullständiga sammanhang. Annonser med inzoomade kroppsdelar som är tydligt förändrade, förbrytarfoton eller verkliga foton av olyckor eller katastrofer för marknadsföring av en produkt eller tjänst. Annonser som använder före och efter-bilder för marknadsföring av väsentliga förändringar av människokroppen.
 
använda negativa händelser som dödsfall, olyckor, sjukdom, arresteringar eller konkurser i annonser för att ingjuta rädsla, skuld eller andra starka negativa känslor i syfte att pressa användaren att omedelbart vidta en åtgärd.
Exempel (inte heltäckande): Annonser som pressar användaren att köpa, prenumerera på eller sluta konsumera en produkt eller tjänst för att undvika skada. Annonser som använder skildringar av allvarliga besvär, smärta, rädsla eller chock för att marknadsföra en produkt eller tjänst.
 

(Upplagt i juni 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?