Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa klamlivých informácií (júl 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

V júli 2020 aktualizuje Google pravidlá týkajúce sa klamlivých informácií. V rámci týchto zmien pribudnú pravidlá pre reklamy slúžiace ako návnady na kliknutie. Tieto pravidlá sa budú vzťahovať na reklamy, ktoré využívajú senzáciechtivé či lákavé texty alebo snímky na zvýšenie návštevnosti reklamy tým, že nútia diváka podniknúť okamžitú akciu, aby porozumel celému kontextu reklamy. Po zavedení týchto pravidiel nebude povolené:

Nepovoľujeme:

Reklamy, ktoré využívajú taktiku návnady na kliknutie alebo senzáciechtivé texty či snímky na zvyšovanie návštevnosti.
Príklady (neúplný zoznam): reklamy, ktoré tvrdia, že odhaľujú tajomstvá, škandály alebo iné senzáciechtivé informácie o inzerovanom výrobku či službe; reklamy používajúce lákavé formulácie, ako sú „Kliknite tu a spoznajte pravdu“, „Neuveríte, čo sa stalo“ alebo iné podobné frázy, ktoré nabádajú používateľa ku kliknutiu na reklamu, aby tak mohol zistiť celý kontext reklamy; reklamy používajúce očividne pozmenené priblížené zábery častí tiel a tvárí alebo realistické zábery nehôd alebo katastrof na propagáciu výrobku či služby; reklamy používajúce obrázky typu „pred a po“ na propagáciu podstatných zmien ľudského tela.
 
Reklamy, ktoré využívajú negatívne životné udalosti, ako sú smrť, nehody, choroby, uväznenie alebo platobná neschopnosť, na vyvolávanie strachu, pocitu viny alebo iných negatívnych pocitov, aby tak čitateľa dotlačili k vykonaniu okamžitej akcie.
Príklady (neúplný zoznam): reklamy vyvíjajúce nátlak na používateľa, aby si kúpil, začal odoberať alebo prestal používať výrobok či službu a vyhol sa tak škodám; reklamy zobrazujúce vážne nešťastie, bolesť, strach alebo šok na propagáciu výrobku či služby.
 

(Uverejnené v júni 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false