Aktualizacja zasad związanych z przedstawianiem nieprawdziwych informacji (lipiec 2020 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

 

W lipcu 2020 r. zaktualizujemy zasady związane z przedstawianiem nieprawdziwych informacji, by wprowadzić zasady dotyczące reklam typu clickbait. Zasady te obejmują reklamy, które wykorzystują treści obliczone na wywołanie sensacji, teksty typu clickbait lub zdjęcia, które mają przyciągnąć użytkowników do reklamy poprzez nakłanianie osoby przeglądającej do podjęcia natychmiastowych działań, by zrozumieć pełen kontekst reklamy. Po wprowadzeniu tych zasad nie będą dozwolone:

Nie zezwalamy na:

Reklamy, które wykorzystują taktyki typu clickbait lub teksty i zdjęcia obliczone na wywołanie sensacji, by zwiększyć ruch
Wybrane przykłady: reklamy, które sugerują treści ujawniające tajemnice, skandale lub inne sensacyjne informacje o reklamowanym produkcie lub usłudze; reklamy, które używają komunikatów typu clickbait, np. „Kliknij tutaj, by się dowiedzieć”, „Nie uwierzysz, co się stało” lub wyrażeń synonimicznych albo podobnych, by zachęcić użytkownika do kliknięcia reklamy w celu zrozumienia pełnego kontekstu reklamy; reklamy promujące produkt lub usługę z wyraźnie zmienionymi, powiększonymi częściami ciała, zdjęciami policyjnymi przestępców lub zdjęciami przedstawiającymi wypadek lub katastrofę; reklamy, które wykorzystują obrazy „przed i po”, by promować istotne zmiany w ludzkim ciele.
 
Reklamy, które odwołują się do trudnych zdarzeń z życia, takich jak śmierć, wypadki, choroba, aresztowanie lub bankructwo, by wywołać w odbiorcy strach, poczucie winy lub inne silne negatywne emocje i skłonić go do natychmiastowego działania.
Przykłady: reklamy nakłaniające użytkownika do zakupu, subskrybowania lub zaprzestania korzystania z produktu lub usługi, co ma pozwolić mu uniknąć szkód; reklamy produktów lub usług wykorzystujące obrazy przedstawiające silny stres, ból, strach lub szok.
 

(Opublikowano w czerwcu 2020 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne