Thay đổi đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 2 năm 2020)

 

Vào ngày 28/2/2020, Google cập nhật Chính sách về nội dung chính trị cho Quảng cáo bầu cử cấp tiểu bang tại Hoa Kỳ.  Google nghiêm cấm quảng cáo kêu gọi (trực tiếp hoặc gián tiếp) lượt bỏ phiếu hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính hay hình thức hỗ trợ khác trong mọi chiến dịch bầu cử. Google cũng nghiêm cấm quảng cáo truyền đạt thông điệp có liên quan đến mọi vấn đề chính trị quan trọng tại địa phương (bao gồm cả một đạo luật hoặc quan điểm của một viên chức được bầu về đạo luật đó) đối với thành phố Seattle.  

(Đăng vào tháng 2/2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false