Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (február 2020)

 

Dňa 28. februára 2020 Google aktualizoval pravidlá pre politický obsah pre predvolebné reklamy v Spojených štátoch súvisiace so štátnymi voľbami.Google zakázal reklamy, ktoré priamo alebo nepriamo žiadajú o hlasy alebo finančnú či inú podporu vo volebnej kampani alebo komunikujú posolstvo týkajúce sa politických záležitostí lokálneho významu v meste Seattle vrátane legislatívy alebo názoru voleného zástupcu v legislatívnych otázkach.  

(Uverejnené vo februári 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?